Ekumenisk gudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Dagens tema: 
Er kropp är den helige Andes tempel
Datum: 
2018-01-19 19:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Anna Ekman sång. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS