Mässa 24 september 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 24 september i Bureå kyrka.