Mässa med konfirmandinskrivning 17 september 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 17 september i Bureå kyrka.