Kaffeservering & orgelmusik

Plats:
Gravkapellet
Datum: 
2017-11-04 12:00
Anteckningar: 
Kaffeservering i gravkapellet. Orgelmusik, Lars Palo