Kaffeservering

Plats:
Gravkapellet
Datum: 
2017-11-03 12:00
Anteckningar: 
Gravkapellet öppet för kaffeservering och en stilla stund i värmen