Mässa 27 augusti 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 27 augusti i Bureå kyrka.