Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Palmsöndagen
Dagens tema: 
"Vägen till korset"
Datum: 
2018-03-25 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helena Marksén sång.Fasteinsamlingen avslutas
Ansvarig: 
Robert Koss