Gudstjänst (Utdelning av Barnens bibel) Fika

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Jungfru Maria bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2018-03-18 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, Helene Lindberg, barnkören. Kyrkkaffe med tårta
Ansvarig: 
Robert Koss