Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Kyndelsmässodagen
Dagens tema: 
"Uppenbarelsens ljus"
Datum: 
2018-02-04 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Prästpraktikant Johan Marklund. Barnkören. Kyrklunch
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand