Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Septuagesima
Dagens tema: 
"Nåd och tjänst"
Datum: 
2018-01-28 11:00
Anteckningar: 
Sånggruppen UNISON medverkar. Prästpraktikant Johan Marklund medverkar.
Ansvarig: 
Dan Richardsson