Missionsgudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2018-01-07 18:00
Anteckningar: 
Mats Bohman, Umeå. Cathrine och Håkan Lindh sång. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS