Mässa med konfirmation

Plats:
Bureå kyrka, Barnlokalen, Bunkern, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Pingstdagen
Dagens tema: 
"Den Helige Ande"
Datum: 
2018-05-20 11:00
Anteckningar: 
Kyrkokören medverkar.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand