Gudstjänst 12 mars 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från gudstjänsten 12 mars i Bureå kyrka där barnkören medverkade.