Ekumenisk gudstjänst 22 januari 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från den ekumeniska gudstjänsten 22 januari i Bureå kyrka.