Gudstjänst, Bureå EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
lördag
Datum: 
2017-01-28 18:00
Anteckningar: 
Tage Andersson, Sång John Holmqvist. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS,