Kyrk-tv från Bureå Församling

Om du klickar på bild eller text kommer du till en sida där du kan se respektive film som sänds på Tv Skellefteå som sammandrag av gudstjänster eller glimtar från verksamheten i Bureå Församling. Dessa finns givetvis direkt åtkomliga från undermenyerna till Kyrk-Tv. Äldre filmer hittar du under menyalternativet "Filmarkivet" och respektive år.