Dop

(Uppdaterad tis, 2017-09-05 15:27)

Dopets innehåll

”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan”. Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet. I dopet finns löftet att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. I dopet får vi del av Guds omsorg och samhörighet med varje människa.

Kyrkan har ett uppdrag att se till att alla människor nås av erbjudande om dop. Dopet är en gåva från Gud till människan. Genom dopet föds vi till ett nytt liv och förs in i Kristi kyrka. Därför är dopgudstjänsten en livets och glädjens fest.

Innan dopet träffas prästen och dopbarnets föräldrar för ett dopsamtal. Man talar om dopets innebörd och dopgudstjänstens utformning. I dopsamtalet finns rum för frågor, önskemål och funderingar.

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans församlingar, men allt fler ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Vill du boka dop? Ring 0910 – 70 80 60 eller skicka en e-post till burea.forsamling@svenskakyrkan.se
Har ni frågor om dopet? Tag då kontakt med någon av församlingens präster för att få svar.

Kyrkoherde Robert Koss 0910 – 70 80 63

Komminister Markus Ahlstrand 0910-70 80 64


Fakta om dop i Bureå församling

Vi ser gärna att dopet sker i församlingens huvudgudstjänst kl 11:00. Detta för att synliggöra barnets upptagande i församlingen och för att familjen får med sig känslan av att vara omsluten av församlingens förbön. Lämpliga söndagar är de gånger då vi firar Familjegudstjänst. Då medverkar oftast någon barngrupp, t ex barnkören, och formen är anpassad för barn.
Självklart erbjuder vi också dop i bönhusen i de olika byarna, eller i Församlingsgården. På sommaren hålls många dop i Fiskekapellet i hembygdsparken. Ibland hålls dopen i hemmet. Musiker finns med vid dopen och spelar psalmerna. Dopen kan även (undantagsvis) ske på lördagar eller någon annan dag.
Församlingen lånar kostnadsfritt ut en dopklänning. Ni kan även kostnadsfritt boka lokaler i Församlingsgården för dopkaffe.

Psalmer och musik

Vid dopen sjungs det oftast tre psalmer. Ibland är någon släkting eller annan med som sjunger solo eller spelar ett musikstycke. Här ges förslag på vanliga doppsalmer och psalmer som sjungs vid dop.

  21  Måne och sol
  68  Jag tror på Gud som med sitt ord
  69  Glad jag städse vill bekänna
193  Gud som haver barnen kär
210  Jag lyfter ögat mot himmelen
248  Tryggare kan ingen vara
378  Gud hos dig är livets källa
379  Du som var den minstes vän
380  Fader, du som livet tänder
381  Gud har en famn
382  Vi tackar dig, vår skapare
383  Med vår glädje över livets under
384  Ett liv ur dina händer
385  I Jesu Kristi namn vi ber
386  Upp ur vilda, djupa vatten
606  Det gungar så fint
723  När du ser en droppe glittra
724  Gud Fader har skapat mig
744  Barn och stjärnor föds i mörkret
763  Du vänder ditt ansikte till mig
767  Möt mig nu som den jag är
768  Du omsluter mig
774  Som när ett barn kommer hem om kvällen
791  Du vet väl om att du är värdefull