Gudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-05-16 18:00
Anteckningar: 
Stellan Lindgren, sjukhuspräst. Viktoria Sundin sång. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS