Sångcafé

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-04-04 18:00
Anteckningar: 
Elisabet och Per-David Karlsson
Ansvarig: 
Bureå EFS