INSTÄLLT! - Sångcafé

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-04-04 18:00
Anteckningar: 
OBS! Inställt! Elisabet och Per-David Karlsson
Ansvarig: 
Bureå EFS