Gudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-03-22 18:00
Anteckningar: 
Jonas Hedblad, Anna Öhlén sång
Ansvarig: 
Bureå EFS