Årsmöte Bureå EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-02-08 13:00
Anteckningar: 
Årsmöte med middag. Helena Marksén andakt.
Ansvarig: 
Bureå EFS