Sjung i kör till Advent och Jul

Bureå kyrkokör bjuder in dig att sjunga tillsammans med kören i gudstjänsten 1a Advent samt julbönen på Julafton! Vi har öppna övningar 20 och 27 november inför 1a Advent, samt 11 och 18 december inför Jul. Samtliga övningar är i körrummet i Bureå församlingsgård (onsdagar) kl. 19.30.

Varmt välkommen!