Gudstjänst, Utdelning av barnens bibel

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Jungfru Maria Bebådelsedag
Dagens tema: 
"Guds mäktiga verk"
Datum: 
2020-03-22 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnkören sjunger. Utdelning av barnens bibel.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand