Gudstjänst med dopfest. OBS" I församlingsgården

Plats:
Bunkern, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Kyndelsmässodagen
Dagens tema: 
"Uppenbarelsens ljus"
Datum: 
2020-02-02 11:00
Anteckningar: 
Sång av barnkören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand