Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Trettondag jul
Dagens tema: 
"Guds härlighet i Kristus"
Datum: 
2020-01-06 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Sång av kyrkokören. Kyrkkaffe
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand