Missionsgudstjänst

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-01-12 18:00
Anteckningar: 
Glimtar från Armenien, Johan Lundgren, Erika Larsson sång. Servering
Ansvarig: 
Bureå EFS