Sommarmöte

Plats:
Sjöbotten
Datum: 
2019-07-14 11:00
Anteckningar: 
Björn Häggmark, Anna & Co. sång
Ansvarig: 
Sjöbottens EFS