Fasteinsamlingen 2019

Fasteinsaminlingens tema i år är: "Samma himmel. Samma rättigheter. Verkligheten ser olika ut." Det finns många oroshärdar i världen som t.ex Syrien, Sydsudan, Bangladesh m.fl. Det finns också platser som ofta drabbas av naturkatastrofer. Här behövs humanitärt stöd extra mycket. I årets fastekampanj riktas fokus på att rädda liv, lindra nöd och få människor att resa sig starkare i dessa regioner.

Du har en möjlighet att ekonomiskt bidra till detta genom att skänka pengar till kampanjen som i år pågår mellan 3 mars - 14 april. Plusgirokonto 90 01 22-3 eller Swisha 900 1223.

Svenska kyrkans internationella arbete