Anställda i Bureå församling

Allmän kontakt-Expeditionens bild
Allmän kontakt-Expeditionen
 
Telefon: 0910 - 70 80 60
 
E-post: burea.forsamling@svenskakyrkan.se
Allmän kontakt-Kyrkogårdens bild
Allmän kontakt-Kyrkogården
 
Telefon: 0910 - 70 80 70
 
E-post: burea.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Anders Mellas bild
Anders Mella
Vaktmästare
 
Telefon: 0910-708074
Mobil: 0910-708074
 
E-post: anders.mella@svenskakyrkan.se
Andreas Granlunds bild
Andreas Granlund
Församlingspedagog
 
Telefon: 0910 - 70 80 68
Mobil: Se ovan
 
E-post: andreas.granlund@svenskakyrkan.se
Anitha Renströms bild
Anitha Renström
Kamrer 50%
 
Telefon: 0910 - 70 80 61
 
E-post: anitha.renstrom@svenskakyrkan.se
Åsa Marklunds bild
Åsa Marklund
Säsongsanställd / kyrkogård
 
 
E-post: asa.marklund@svenskakyrkan.se
Björn Olofsgårds bild
Björn Olofsgård
Diakon
 
Telefon: 0910 - 70 80 65
 
E-post: bjorn.olofsgard@svenskakyrkan.se
Helene Lindbergs bild
Helene Lindberg
Församlingsassistent/pedagog 100%
 
Telefon: 0910 - 70 80 67
Mobil: 0910708067
 
E-post: helene.lindberg@svenskakyrkan.se
Joel Wadströms bild
Joel Wadström
vik. Präst, anställd av EFS
 
Mobil: 0705505768
 
E-post: joel.wadstrom@gmail.com
Lars Palos bild
Lars Palo
Kyrkomusiker 100%
 
Telefon: 0910 - 70 80 66
Mobil: Se ovan.
 
E-post: lars.palo@svenskakyrkan.se
Lennart Lindqvists bild
Lennart Lindqvist
Vaktmästare
 
Telefon: 0910 - 70 80 71
Mobil: 0910-70 80 71
 
E-post: lennart.lindqvist@svenskakyrkan.se
Lisa Parbrings bild
Lisa Parbring
Församlingsvärd/pastorsexp.
 
Telefon: 0910 - 70 80 73
Mobil: Se ovan
 
E-post: lisa.parbring@svenskakyrkan.se
Markus Ahlstrands bild
Markus Ahlstrand
Komminister
 
Telefon: 0910 - 70 80 64
Mobil: Se ovan
Hemtelefon:
 
E-post: markus.ahlstrand@svenskakyrkan.se
Nils Hägglunds bild
Nils Hägglund
Vaktmästare
 
Telefon: 0910 - 70 80 72
Mobil: 0910 - 70 80 72
 
E-post: nils.hagglund@svenskakyrkan.se
Robert Koss
Kyrkoherde
 
Telefon: 0910 - 70 80 63
Mobil: Se ovan
Hemtelefon: 070-6010883
 
E-post: robert.koss@svenskakyrkan.se