Bureå EFS i församlingsgården

Anteckningar Lokal(er)
16 jun lör 18:00 Cafégudstjänst Lars Lundström, Unison sång Bureå Efs Köket, Serveringen, Stora salen