Kalender

  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
9
 
 
 
 
 
 
1
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
Barnlokalen, Bunkern, Köket, Serveringen
10
2
09:00 Öppis
Barnlokalen
3
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Körrummet
4
10:30 Sångstund
Nygården
Församlingsgården, Körrummet, Köket, Serveringen
5
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:00 Bunkern
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
18:30 Samtalsgrupp
Konferensrummet
6
 
7
 
8
11:00 Mässa
Bureå kyrka
Holmsvattnet
Köket, Serveringen, Stora salen
11
9
09:00 Öppis
Barnlokalen
10
Konferensrummet, Kryptan, Köket, Serveringen
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
13:00 Bibelstudium
Konferensrummet
Körrummet
11
11:00 Våffellunch
Köket, Serveringen, Stora salen
Församlingsgården, Körrummet
12
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:00 Bunkern
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
13
 
14
 
Församlingsgården, Konferensrummet, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
15
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
12
16
09:00 Öppis
Barnlokalen
17
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Körrummet
19
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:00 Bunkern
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
18:30 Samtalsgrupp
Konferensrummet
Köket, Serveringen, Stora salen
20
Bureå kyrka
21
Köket, Serveringen, Stora salen
Östra Falmark
22
Östra Falmark
Köket, Serveringen, Stora salen
18:00 Gudstjänst
Köket, Serveringen, Stora salen
13
23
 
24
Konferensrummet
Körrummet
26
18:00 Bunkern
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
Sjön, Byarna
27
Församlingsgården
28
 
29
11:00 Mässa
Bureå kyrka
Östra Falmark
Bureå kyrka
V. Hjoggböle
14
30
 
31
Körrummet