Kalender

  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
44
 
 
 
 
1
Gravkapellet
2
Gravkapellet
Bureå kyrka
3
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
45
4
09:00 Öppis
Barnlokalen
5
Konferensrummet, Kryptan, Köket, Serveringen
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
13:00 Bibelstudium
Konferensrummet
Körrummet
6
Församlingsgården, Körrummet, Köket, Serveringen
7
09:00 Öppis
Barnlokalen
8
 
9
19:00 Musikcafé
Sjöbotten
10
11:00 Mässa
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
Östra Falmark
46
11
09:00 Öppis
Barnlokalen
Konferensrummet, Köket, Serveringen, Stora salen
19:00 Bönegrupp
Bunkern
12
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Körrummet
13
11:00 Andakt
Buregården
13:00 Andakt
Bureborg
Församlingsgården, Körrummet
14
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:30 Alpha
Övervåningens stora rum, Övervåningens kök
19:00 Veckomässa
Sjöbotten, Byarna
15
 
16
Köket, Serveringen, Stora salen
18:00 Gudstjänst
V. Hjoggböle
17
Församlingsgården
12:00 Kyrkkaffe
Församlingsgården
47
18
09:00 Öppis
Barnlokalen
19
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Körrummet
20
11:00 Våffellunch
Köket, Serveringen, Stora salen
11:00 Sångstund
Buregården
13:00 Sångstund
Bureborg
Församlingsgården, Körrummet
21
09:00 Öppis
Barnlokalen
22
Köket, Serveringen, Stora salen
23
Sjöbotten
24
11:00 Mässa
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
Sjöbotten
48
25
09:00 Öppis
Barnlokalen
19:00 Bönegrupp
Bunkern
26
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Körrummet
27
Församlingsgården, Körrummet
28
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:30 Alpha
Övervåningens stora rum, Övervåningens kök
29
 
30
Församlingsgården, Köket, Serveringen, Stora salen
19:00 Adventsmusik
Östra Falmark, Byarna