Kalender

  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
14
1
09:00 Öppis
Barnlokalen
Buregården
2
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
13:00 Bibelstudium
Konferensrummet
3
11:00 Andakt
Buregården
13:00 Andakt
Bureborg
Barnlokalen, Församlingsgården, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen
Församlingsgården, Körrummet, Köket, Serveringen
4
09:00 Öppis
Barnlokalen
V. Hjoggböle, Byarna
5
 
6
Köket, Serveringen, Stora salen
19:00 Gudstjänst
Sjöbotten
7
11:00 Mässa
Församlingsgården
Östra Falmark
15
8
09:00 Öppis
Barnlokalen
9
Konferensrummet, Kryptan
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
10
11:00 Våffellunch
Köket, Serveringen, Stora salen
11:00 Sångstund
Buregården
13:00 Sångstund
Bureborg
Barnlokalen, Församlingsgården, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen
Församlingsgården, Körrummet
11
09:00 Öppis
Barnlokalen
19:00 Körcafé
Köket, Serveringen, Stora salen
12
 
14
11:00 Gudstjänst
Församlingsgården
11:00 Gudstjänst
V. Hjoggböle
16
15
09:00 Öppis
Barnlokalen
Bureå kyrka
16
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
13:00 Bibelstudium
Konferensrummet
Bureå kyrka
17
Bureå kyrka
Församlingsgården, Körrummet
18
09:00 Öppis
Barnlokalen
10:30 Sångstund
Nygården
Bureå kyrka
19
Bureå kyrka
Sjöbotten
20
 
21
Bureå kyrka
17
22
09:00 Öppis
Barnlokalen
11:00 Gudstjänst
V. Hjoggböle
11:00 Gudstjänst
Östra Falmark
23
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
12:00 PRO
Köket, Serveringen, Stora salen
24
11:00 Unison
Buregården
Stora salen
Barnlokalen, Församlingsgården, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen
25
09:00 Öppis
Barnlokalen
15:00 Sorgegrupp
Övervåningens stora rum
26
Församlingsgården
27
18:00 Gudstjänst
Köket, Serveringen, Stora salen
28
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
12:00 Kyrklunch
Köket, Serveringen, Stora salen
18
29
09:00 Öppis
Barnlokalen
30
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
18:45 Valborgsfika
Köket, Serveringen, Stora salen