Kalender

  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
1
1
11:00 Mässa
Bureå kyrka
2
18:30 Ikonmålning
Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum
3
 
4
 
5
 
6
Bureå kyrka
7
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
Köket, Serveringen, Stora salen
2
8
 
9
18:30 Ikonmålning
Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum
10
Församlingsgården, Körrummet
11
09:00 Öppis
Barnlokalen
12
 
13
 
14
11:00 Mässa
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
Östra Falmark
Sjöbotten
3
15
09:00 Öppis
Barnlokalen
16
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Församlingsgården, Körrummet
18:30 Ikonmålning
Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum
17
Församlingsgården, Kryptan
Församlingsgården, Körrummet
Församlingsgården, Körrummet
18
Församlingsgården, Kryptan
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:00 BUNKERN
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan, Köket, Serveringen
19
Församlingsgården, Kryptan
Köket, Serveringen, Stora salen
21
Bureå kyrka
4
22
09:00 Öppis
Barnlokalen
23
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Församlingsgården, Körrummet
18:30 Ikonmålning
Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum
24
11:00 Våffellunch
Köket, Serveringen, Stora salen
Buregården
Församlingsgården, Körrummet
Församlingsgården, Körrummet
25
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:00 BUNKERN
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan, Köket, Serveringen, Stora salen
26
 
27
18:00 Gudstjänst
Köket, Serveringen, Stora salen
28
11:00 Mässa
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
Sjöbotten
Östra Falmark
5
29
09:00 Öppis
Barnlokalen
30
09:00 Bebisöppet
Barnlokalen
Församlingsgården, Körrummet
18:30 Ikonmålning
Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum
31
11:00 Andakt
Buregården
13:00 Andakt
Bureborg
Församlingsgården, Körrummet
Församlingsgården, Körrummet