Kalender

  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
13
 
 
 
 
 
1
Köket, Serveringen, Stora salen
Sjöbotten
2
11:00 Mässa
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
Östra Falmark
14
3
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:30 Manskören
Körrummet
4
09:00 Öppis
Barnlokalen
Barnlokalen, Kryptan
Körrummet
5
Nygården
13:00 Miniorerna
V. Hjoggböle
Serveringen
Körrummet, Köket, Serveringen
6
09:00 Öppis
Barnlokalen
Körrummet
18:00 BUNKERN
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
7
 
8
 
9
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
12:00 Kyrkkaffe
Församlingsgården, Köket, Serveringen, Stora salen
15
10
09:00 Öppis
Barnlokalen
18:30 Manskören
Körrummet
Bureå kyrka
11
09:00 Öppis
Barnlokalen
Barnlokalen, Kryptan
13:00 Bibelstudie
Övervåningens stora rum
Körrummet
Bureå kyrka
12
13:00 Miniorerna
V. Hjoggböle
Bureå kyrka
Körrummet
13
09:00 Öppis
Barnlokalen
Körrummet
18:00 BUNKERN
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
14
Bureå kyrka
Sjöbotten
15
 
16
11:00 Mässa
Bureå kyrka
16
17
11:00 Gudstjänst
Holmsvattnet, Byarna
Östra Falmark
18:30 Manskören
Körrummet
18
Barnlokalen, Kryptan
19
11:00 Våffellunch
Köket, Serveringen, Stora salen
Buregården
13:00 Miniorerna
V. Hjoggböle
Serveringen
Körrummet
20
18:00 BUNKERN
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
21
 
22
Köket, Serveringen, Stora salen
23
11:00 Mässa
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
V. Hjoggböle
17
24
18:30 Manskören
Körrummet
25
09:00 Öppis
Barnlokalen
Barnlokalen, Kryptan
13:00 Bibelstudie
Övervåningens stora rum
Körrummet
26
11:00 Andakt
Buregården
13:00 Andakt
Bureborg
13:00 Miniorerna
V. Hjoggböle
Körrummet
27
09:00 Öppis
Barnlokalen
Körrummet
18:00 BUNKERN
Barnlokalen, Bunkern, Kryptan
28
 
29
Örviken
30
11:00 Gudstjänst
Bureå kyrka
11:00 Gudstjänst
Östra Falmark
Köket, Serveringen, Stora salen