Byakalender - Program

Burvik, Byarna
2 jul tis 18:30 Sommarträff, Burvik "Ätliga växter i Guds natur", Solgerd Stenberg Burviks bönhus
Burvik
21 jul sön 18:00 Gudstjänst i Burviks bönhus Ulla-Lena Bäckman, Burviksgruppen sång. Servering Ulla-Lena Bäckman
Sjöbotten
14 jul sön 11:00 Sommarmöte Björn Häggmark, Anna & Co. sång Sjöbottens EFS
18 aug sön 18:00 Lovsång vid Sundsbron Sjöbottens EFS
15 sep sön 11:00 Kretsgudstjänst med EFS kretsen Robert Koss
Östra Falmark
16 jun sön 11:00 Sommarmöte Lars Wangby, Byakör. Servering Ö. Falmarks EFS
1 sep sön 11:00 Familjegudstjänst Servering Ö. Falmarks EFS
25 dec ons 11:00 Juldagsgudstjänst Robert Koss