Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
Apostladagen 21/7 11:00 Gudstjänst Ulla-Lena Bäckman, Alexander Eriksson & friends medverkar med instrumentalmusik
6:e söndagen efter trefaldighet 28/7 11:00 Mässa Ulla-Lena Bäckman Ulla-Lena Bäckman
8/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
9:e söndagen efter trefaldighet 18/8 11:00 Mässa Robert Koss
10:e söndagen efter trefaldighet 25/8 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, Sång av Melissa & Elinne Niemann Markus Ahlstrand
11 Söndagen efter trefaldighet 1/9 11:00 Gudstjänst med konfirmandinskrivning. Terminsupptakt. Sång av ungdomar Robert Koss
3/9 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
12:e söndagen efter trefaldighet 8/9 11:00 Mässa Robert Koss
Den Heliga Mikaels dag 29/9 11:00 Mässa Robert Koss
1/10 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
16 Söndagen efter trefaldighet 6/10 11:00 Gudstjänst. "De äldres dag." Sång av Ungdomskören Markus Ahlstrand
18 Söndagen efter trefaldighet 20/10 11:00 Mässa Sång av Barnkören Robert Koss
19 Söndagen efter trefaldighet 27/10 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Alla Helgons dag 2/11 16:00 Minnesgudstjänst Robert Koss
Söndagen efter alla helgons dag 3/11 11:00 Gudstjänst Sång av Barnkören Robert Koss
5/11 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Helena Marksén
21 Söndagen efter trefaldighet 10/11 11:00 Mässa Robert Koss
Domsöndagen 24/11 11:00 Mässa Sång av Ungdomskören Robert Koss
1:a söndagen i advent 1/12 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
3/12 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
7/12 18:00 Julkonsert Bureå kyrkokör & Bureå manskör Lars Palo
2:a söndagen i advent 8/12 11:00 Gudstjänst med barnkörens Lucia. Terminsavslutning. Barnkörens Lucia. Konfirmandläsning. Terminsavslutning. Robert Koss
3:e söndagen i advent 15/12 11:00 Mässa Helena Marksén
4:e söndagen i advent 22/12 11:00 Gudstjänst i församlingsgården Gudstjänst i församlingsgården. Kyrkis. Robert Koss
Julafton 24/12 11:00 Julbön Markus Ahlstrand
Juldagen 25/12 08:00 Julotta Markus Ahlstrand
Söndagen efter jul 29/12 11:00 Mässa Robert Koss
7/1 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
4/2 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
10/3 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Helena Marksén
7/4 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
5/5 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
Pingstdagen 31/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand