Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
3:e Söndagen efter trettondagen 21/1 11:00 Ekumenisk gudstjänst Roland Pettersson, Robert Koss, Kyrkokören. Kyrkkaffe. Robert Koss
Septuagesima 28/1 11:00 Mässa Sånggruppen UNISON medverkar. Prästpraktikant Johan Marklund medverkar. Dan Richardsson
Kyndelsmässodagen 4/2 11:00 Mässa Markus Ahlstrand, Prästpraktikant Johan Marklund. Barnkören. Kyrklunch Markus Ahlstrand
Fastlagssöndagen 11/2 11:00 Gudstjänst, årshögtid Markus Ahlstrand, Joel Wadström, Kretskören med Kattis Koss, sång. Servering Markus Ahlstrand
Fredag 16/2 18:00 Körkonsert Erik Westbergs vokalensemble gästar oss i Bureå kyrka. Lars Palo
1:a söndagen i fastan 18/2 11:00 Mässa Robert Koss, kyrkokören sång Robert Koss
2:a söndagen i fastan 25/2 11:00 Mässa Robert Koss, Boel och Botte Boström sång Robert Koss
3:e söndagen i fastan 4/3 11:00 Gudstjänst Sång av Peter Marksén. Markus Ahlstrand
Midfastosöndagen 11/3 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Jungfru Maria bebådelsedag 18/3 11:00 Mässa (Utdelning av Barnens bibel) Barnkören medverkar. Robert Koss
Palmsöndagen 25/3 11:00 Gudstjänst Fasteinsamlingen avslutas. Sång av Helena Marksén. Robert Koss
26/3 19:00 Passionsandakt Robert Koss
27/3 19:00 Passionsandakt Joel Wadström
28/3 19:00 Passionsandakt Björn Olofsgård
Skärtorsdagen 29/3 19:00 Skärtorsdagsmässa Markus Ahlstrand
Långfredagen 30/3 11:00 Långfredagsgudstjänst Kyrkokören medverkar. Stig-Lennart Jonsson
Påskdagen 1/4 11:00 Mässa Kyrkokören, barnkören och stråkorkester medverkar. Markus Ahlstrand
3:e söndagen i påsktiden 15/4 11:00 Gudstjänst Robert Koss, Cecilia Ahlstrand och Lisa Parbring sång Robert Koss
4:e söndagen i påsktiden 22/4 11:00 Mässa Sång av Burviksgruppen. Predikan av David Jinder. Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 6/5 11:00 Gudstjänst Barnkören sjunger Markus Ahlstrand
Kristi himmeldfärds dag 10/5 08:00 Gökotta Robert Koss
Söndagen före pingst 13/5 11:00 Mässa Karin Carlsson
Pingstdagen 20/5 11:00 Mässa med konfirmation Kyrkokören medverkar. Markus Ahlstrand
Helga trefaldighets dag 27/5 11:00 Gudstjänst Robert Koss
1:a söndagen efter trefaldighet 3/6 11:00 Temamässa "I välsignan och fröjd" Kyrkokören medverkar. Temamässa. Robert Koss
7/6 19:00 Veckomässa (Fiskekapellet) Markus Ahlstrand