Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
8:e söndagen efter trefaldighet 22/7 11:00 Gudstjänst Stig-Lennart Jonsson
9:e söndagen efter trefaldighet 29/7 11:00 Mässa Yngve Stenlund
2/8 20:00 Veckomässa i Bureå kyrka Robert Koss
3/8 18:00 Gudstjänst, Tältmöte I Hembygdsparken. Mats Lindberg, Anna Ekman sång. Servering arr Bureå EFS, Pingstkyrkan, Bureå försa
9/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
11:e söndagen efter trefaldighet 12/8 11:00 MC-gudstjänst i Hembygdsparken. Vittnesbörd mm. Robert Koss, Tomas Englund. m.fl. Gemensam grillning efteråt. Ta med det du vill grilla och dela gemenskapen. Robert Koss
12:e söndagen efter trefaldighet 19/8 11:00 Mässa Hans Marklund
13:e söndagen efter trefaldighet 26/8 11:00 Mässa (Diakonins dag) Hans Marklund, Björn Olofsgård
30/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Joel Wadström
2/9 11:00 Gudstjänst (Konfirmandinskrivning) Markus Ahlstrand
9/9 11:00 Mässa. Tema:Förlåtelse Medverkar gör bl.a. David Jinder och Björn Olofsgård Markus Ahlstrand
"Döden och livet" 16/9 11:00 Mässa. "De äldres dag" Robert Koss, Björn Olofsgård
22/9 18:00 Musikgudstjänst Jard Samuelsson Lars Palo
17:e söndagen efter trefaldighet 23/9 11:00 Mässa Sång av kyrkokören. Robert Koss
Den helige Mikaels dag 30/9 11:00 Gudstjänst. Samtal om gudstjänsten under kyrklunchen. Sång av barnkören. Kyrklunch. Robert Koss
2/10 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Joel Wadström
Tacksägelsedagen 14/10 11:00 Gudstjänst "Skördefest" Sång av kyrkokören. Robert Koss
21:a söndagen efter trefaldighet 21/10 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
22:a söndagen efter trefaldighet 28/10 11:00 Mässa Sång av barnkören. Robert Koss
Alla Helgons Dag 3/11 16:00 Minnesgudstjänst Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand
Söndag efter Alla Helgons Dag 4/11 11:00 Mässa Robert Koss
6/11 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Markus Ahlstrand
24:e söndagen efter trefaldighet 11/11 11:00 Gudstjänst. Samtal om gudstjänsten under kyrkkaffet. Kyrkkaffe. Samtal om gudstjänsterna i församlingen under kyrkkaffet. Markus Ahlstrand
Söndagen före domsöndagen 18/11 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Domsöndagen 25/11 11:00 Mässa Robert Koss
1:a advent 2/12 11:00 Gudstjänst Sång av kyrkokören och barnkören. Markus Ahlstrand
4/12 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
8/12 18:00 Julkonsert Bureå kyrkokör och Bureå manskör Lars Palo
2:a söndagen i advent 9/12 11:00 Gudstjänst. Terminsavslutning. Luciatåg med barnkören. Kyrklunch. Markus Ahlstrand
3:e söndagen i advent 16/12 11:00 Mässa Robert Koss
4:e söndagen i advent 23/12 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Julafton 24/12 11:00 Julbön Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand
Juldagen 25/12 08:00 Julotta Sång av kyrkokören och Bureå manskör. Robert Koss
Söndagen efter jul 30/12 11:00 Gudstjänst Robert Koss
31/12 11:00 Nyårsbön Markus Ahlstrand
Nyårsdagen 1/1 11:00 Mässa Robert Koss
8/1 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
12/2 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
12/3 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
9/4 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
7/5 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
Pingstdagen 9/6 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand