Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
Domsöndagen 24/11 11:00 Mässa Torbjörn Degerström, sång av Ungdomskören. Mingelfika
1:a söndagen i advent 1/12 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, kyrkokören, ungdomskören Markus Ahlstrand
3/12 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
7/12 18:00 Julkonsert Bureå kyrkokör & Bureå manskör Lars Palo
2:a söndagen i advent 8/12 11:00 Gudstjänst med Luciatåg Robert Koss, barnkörens Luciatåg. Julfest med lunch, dans kring granen och hemligt besök efteråt i f-gården. Robert Koss
3:e söndagen i advent 15/12 11:00 Mässa Helena Marksén. Mingelfika Helena Marksén
4:e söndagen i advent 22/12 11:00 Gudstjänst i församlingsgården Gudstjänst i församlingsgården. Robert Koss, Söndagsskola. Kyrkkaffe Robert Koss
Julafton 24/12 11:00 Julbön Markus Ahlstrand
Juldagen 25/12 08:00 Julotta Markus Ahlstrand
Söndagen efter jul 29/12 11:00 Mässa Robert Koss
Nyårsdagen 1/1 11:00 Mässa Hans Marklund
Söndagen efter nyår 5/1 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Trettondag jul 6/1 11:00 Gudstjänst Sång av kyrkokören Markus Ahlstrand
7/1 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
1:a söndagen efter Trettondagen 12/1 11:00 Mässa Robert Koss
15/1 08:45 Ekumenisk morgonbön Robert Koss
16/1 08:45 Ekumenisk morgonbön Robert Koss
17/1 08:45 Ekumenisk morgonbön Robert Koss
2:a söndagen efter trettondagen 19/1 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka Sång av Kyrkokören Robert Koss
2:a söndagen efter Trettondagen 26/1 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Kyndelsmässodagen 2/2 11:00 Gudstjänst med dopfest. OBS" I församlingsgården Markus Ahlstrand
4/2 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
Septuagesima 9/2 11:00 Mässa med EFS-kretsen. Årshögtid. Robert Koss. Kyrkkaffe Robert Koss
Sexagesima (Reformationsdagen) 16/2 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Fastlagssöndagen 23/2 11:00 Mässa Sång av Kyrkokören Robert Koss
Askonsdagen 26/2 19:00 Askonsdagsmässa Robert Koss; Markus Ahlstrand
1:a söndagen i fastan 1/3 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
2:a söndagen i fastan 8/3 11:00 Mässa Helena Marksén
10/3 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Helena Marksén
3:e söndagen i fastan 15/3 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Jungfru Maria Bebådelsedag 22/3 11:00 Gudstjänst. Utdelning av barnens bibel Markus Ahlstrand
5:e söndagen i fastan 29/3 11:00 Mässa Robert Koss
29/3 18:00 Musikgudstjänst Orgelmusik med Lars Palo Lars Palo
Palmsöndagen 5/4 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
6/4 19:00 Passionsandakt Björn Olofsgård
7/4 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
7/4 19:00 Passionsandakt Robert Koss
8/4 19:00 Passionsandakt Helena Marksén
Skärtorsdagen 9/4 19:00 Skärtorsdagsmässa Robert Koss
Långfredagen 10/4 11:00 Lånfredagsgudstjänst Robert Koss
Påskdagen 12/4 11:00 Påskdagsmässa Markus Ahlstrand
2:a söndagen i påsktiden 19/4 11:00 Gudstjänst Robert Koss
3:e söndagen i påsktiden 26/4 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
4:e söndagen i påsktiden 3/5 11:00 Gudstjänst Helena Marksén
5/5 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
5:e söndagen i påsktiden 10/5 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 17/5 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Kristi Himmelsfärds dag 21/5 08:00 Gökotta Robert Koss
Söndagen före pingst 24/5 11:00 Mässa Helena Marksén
Pingstdagen 31/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand
Onsdag 12/8 19:00 Musik i sommarkväll Swingit - Mikael Börresen, klarinett och Walter Berggren, orgel Lars Palo