Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
23/1 08:45 Ekumenisk morgonbön i Kryptan Robert Koss
24/1 08:45 Ekumenisk morgonbön i Kryptan Markus Ahlstrand
25/1 08:45 Ekumenisk morgonbön i Kryptan Joel Wadström
25/1 19:00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkapellet Roland Pettersson predikar. Servering Roland Pettersson
5/2 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
12/3 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
9/4 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
15/4 19:00 Passionsandakt Joel Wadström
16/4 19:00 Passionsandakt Björn Olofsgård
17/4 19:00 Passionsandakt Joel Wadström
Skärtorsdagen 18/4 19:00 Skärtorsdagsmässa Bunkerungdomarna hjälper till vid avdukning av altaret. Robert Koss
Långfredagen 19/4 11:00 Långfredagsgudstjänst Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand
Påskdagen 21/4 11:00 Påskdagsmässa Robert Koss, kyrkokören, barnkören. Stråkensemble. Robert Koss
2:a söndagen i påsktiden 28/4 11:00 Gudstjänst Ola Persson, Boel och Botte Boström sång Ola Persson
3:e söndagen i påsktiden 5/5 11:00 Mässa Markus Ahlstrand, Anna-Stina Svedberg predikan. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
7/5 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
5:e söndagen i påsktiden 19/5 11:00 Gudstjänst, terminsavslutning Markus Ahlstrand, barnkören. Kyrklunch. Terminsavslutning. Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 26/5 11:00 Mässa Robert Koss Robert Koss
Söndagen före pingst 2/6 11:00 Mässa Robert Koss, kyrkokören. Kyrkkaffe Robert Koss
Pingstdagen 9/6 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand
13/6 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Markus Ahlstrand
Heliga Trefaldighets dag, Missionsdagen 16/6 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Den Helige Johannes Döparens dag 23/6 11:00 Mässa Robert Koss
2:a Söndagen efter trefaldighet 30/6 11:00 Gudstjänst Robert Koss
3:e söndagen efter trefaldighet 7/7 11:00 Mässa Robert Koss
11/7 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
4:e söndagen efter trefaldighet 14/7 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Apostladagen 21/7 11:00 Gudstjänst Robert Koss
6:e söndagen efter trefaldighet 28/7 11:00 Mässa Robert Koss
Kristi förklaringsdag 4/8 11:00 Gudstjänst Robert Koss
8/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
8:e söndagen efter trefaldighet 11/8 11:00 Mässa Robert Koss
9:e söndagen efter trefaldighet 18/8 11:00 Gudstjänst Robert Koss
10:e söndagen efter trefaldighet 25/8 11:00 Mässa Robert Koss