Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
Söndagen Före Domsöndagen 19/11 11:00 Mässa Markus Ahlstrand Markus Ahlstrand
19/11 18:00 Mozarts Requiem Bureå Kyrkokör, St Olovs Kyrkokör, Orkester Lars Palo
Domsöndagen 26/11 11:00 Mässa Robert Koss
1:a Advent 3/12 11:00 Gudstjänst Kyrkokören och Barnkören medverkar Robert Koss
2:a Advent 10/12 11:00 Gudstjänst (Terminsavslutning) Barnkören medverkar, Luciatåg. Terminsavslutning i Församlingsgården efteråt Markus Ahlstrand
10/12 18:00 Julmusik med Simon & Samuel Simon & Samuel Lars Palo
3:e Advent 17/12 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Julafton 24/12 11:00 Julbön Kyrkokören medverkar. Robert Koss
Juldagen 25/12 08:00 Julotta Kyrkokören och Bureå manskör medverkar. Markus Ahlstrand
Söndagen Efter Jul 31/12 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Nyårsdagen 1/1 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Trettondag jul 6/1 11:00 Gudstjänst (Dopfest) Kyrkokören medverkar.Dopfest. Utdelning av dopdroppar. Kyrkkaffe med doptårta. Markus Ahlstrand
1:a Söndagen efter Trettondagen 7/1 11:00 Gudstjänst Joel Wadström
2:a Söndagen efter Trettondagen 14/1 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
3:e Söndagen efter trettondagen 21/1 11:00 Ekumenisk gudstjänst Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe. Robert Koss
Septuagesima 28/1 11:00 Mässa Robert Koss
1/2 19:00 Veckomässa (i Kryptan i församlingsgården) Markus Ahlstrand
Kyndelsmässodagen 4/2 11:00 Mässa Sång av barnkören. Markus Ahlstrand
Fastlagssöndagen 11/2 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Fredag 16/2 18:00 Körkonsert Erik Westbergs vokalensemble gästar oss i Bureå kyrka. Lars Palo
1:a söndagen i fastan 18/2 11:00 Mässa Sång av kyrkokören. Robert Koss
2:a söndagen i fastan 25/2 11:00 Mässa Robert Koss
3:e söndagen i fastan 4/3 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Midfastosöndagen 11/3 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Jungfru Maria bebådelsedag 18/3 11:00 Mässa Barnkören medverkar. Robert Koss
Palmsöndagen 25/3 11:00 Gudstjänst Fasteinsamlingen avslutas. Robert Koss
26/3 19:00 Passionsandakt Robert Koss
27/3 19:00 Passionsandakt Joel Wadström
28/3 19:00 Passionsandakt Björn Olofsgård
Skärtorsdagen 29/3 19:00 Skärtorsdagsmässa Markus Ahlstrand
Långfredagen 30/3 11:00 Långfredagsgudstjänst Kyrkokören medverkar. Stig-Lennart Jonsson
Påskdagen 1/4 11:00 Mässa Kyrkokören, barnkören och stråkorkester medverkar. Markus Ahlstrand
3:e söndagen i påsktiden 15/4 11:00 Gudstjänst Robert Koss
4:e söndagen i påsktiden 22/4 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 6/5 11:00 Gudstjänst Barnkören sjunger Markus Ahlstrand
Kristi himmeldfärds dag 10/5 08:00 Gökotta Robert Koss
Söndagen före pingst 13/5 11:00 Mässa Ej klart ännu
Pingstdagen 20/5 11:00 Mässa med konfirmation Kyrkokören medverkar. Markus Ahlstrand
Helga trefaldighets dag 27/5 11:00 Gudstjänst Robert Koss
1:a söndagen efter trefaldighet 3/6 11:00 Temamässa "I välsignan och fröjd" Kyrkokören medverkar. Temamässa. Robert Koss
7/6 19:00 Veckomässa (Fiskekapellet) Markus Ahlstrand