Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
Apostladagen 12/7 11:00 Mässa Sång av Ester Arnqvist Catrin Marklund
6:e söndagen efter trefaldighet 19/7 11:00 Mässa Ulla-Lena Bäckman
Kristi förklaringsdag 26/7 11:00 Gudstjänst Ulla-Lena Bäckman
Onsdag 29/7 19:00 Musik i sommarkväll Somrig orgelmusik med Lars Palo Lars Palo
30/7 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Ulla-Lena Bäckman
8:e söndagen efter trefaldighet 2/8 11:00 Mässa Ulla-Lena Bäckman
9:e söndagen efter trefaldighet 9/8 11:00 Gudstjänst
Onsdag 12/8 19:00 Musik i sommarkväll Amanda Koss och Andreas Lindström sång och musik Lars Palo
10:e söndagen efter trefaldighet 16/8 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Onsdag 19/8 19:00 Musik i sommarkväll Filip Jers (munspel) & Emil Ernebro (gitarr). Catrin Marklund andakt Lars Palo
11:e söndagen efter trefaldighet 23/8 11:00 Gudstjänst Catrin Marklund
12:e söndagen efter trefaldighet 30/8 11:00 Gudstjänst Robert Koss
3/9 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Catrin Marklund
13:e söndagen efter trefaldighet 6/9 11:00 Mässa "Diakonins dag" Robert Koss; Björn Olofsgård
15:e söndagen efter trefaldighet 20/9 11:00 Gudstjänst. Konfirmandinskrivning Sång av Kyrkokören Catrin Marklund
16:e söndagen efter trefaldighet 27/9 11:00 Mässa med konfirmation Sång av Mikael Marklund Markus Ahlstrand
Den Heliga Mikaels dag 4/10 11:00 Gudstjänst Sång av ungdomskören Markus Ahlstrand
Tacksägelsedagen 11/10 11:00 Mässa.Skördefest. Robert Koss
19:e söndagen efter trefaldighet 18/10 11:00 Mässa Catrin Marklund
20:e söndagen efter trefaldighet 25/10 11:00 Gudstjänst Sång av barnkören Markus Ahlstrand
Alla Helgons dag 31/10 16:00 Minnesgudstjänst Sång av kyrkokören Catrin Marklund; Björn Olofsgård
Alla Själars dag 1/11 11:00 Mässa Catrin Marklund
22:a söndagen efter trefaldighet 8/11 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Domsöndagen 22/11 11:00 Mässa Sång av Ester Arnqvist Markus Ahlstrand
1:a advent 29/11 11:00 Jubileumsgudstjänst Bureå kyrka 100 år Kyrkokören, Ungdomskören, Barnkören Hans Stiglund, Robert Koss
2:a advent 6/12 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
3:e söndagen i advent 13/12 11:00 Gudstjänst. Barnkörens Lucia. Terminsavslutning för grupper. Robert Koss
4:e söndagen i advent 20/12 11:00 Mässa Sång av ungdomskören Markus Ahlstrand
Julafton 24/12 11:00 Julbön Catrin Marklund
Julotta 25/12 08:00 Gudstjänst Catrin Marklund
Söndagen efter Jul 27/12 11:00 Gudstjänst Robert Koss