Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
16:e söndagen efter trefaldighet 27/9 11:00 Mässa med konfirmationsfilm Markus Ahlstrand. Sång av Stina Larsson Markus Ahlstrand
Den Heliga Mikaels dag 4/10 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, sång av ungdomskören Markus Ahlstrand
Tacksägelsedagen 11/10 11:00 Mässa. Skördefest. Söndagsskola Robert Koss
19:e söndagen efter trefaldighet 18/10 11:00 Mässa Catrin Marklund
20:e söndagen efter trefaldighet 25/10 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, sång av barnkören OBS! "Digitalt Barntillvänd" Markus Ahlstrand
31/10 13:00 Minnesgudstjänst kl 13
31/10 15:00 Minnesgudstjänst kl 15
Alla Helgons dag 31/10 17:00 Minnesgudstjänst kl 17
Alla Själars dag 1/11 11:00 Mässa Catrin Marklund
22:a söndagen efter trefaldighet 8/11 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Domsöndagen 22/11 11:00 Mässa Sång av Ester Arnqvist Markus Ahlstrand
1:a advent 29/11 11:00 Jubileumsgudstjänst Bureå kyrka 100 år Kyrkokören, Ungdomskören, Barnkören Hans Stiglund, Robert Koss
2:a advent 6/12 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
3:e söndagen i advent 13/12 11:00 Gudstjänst. Barnkörens Lucia via storbild " Barntillvänd" Robert Koss
4:e söndagen i advent 20/12 11:00 Mässa Sång av ungdomskören, " Barntillvänd" Markus Ahlstrand
Julafton 24/12 11:00 Julbön Catrin Marklund
Julotta 25/12 08:00 Gudstjänst Catrin Marklund
Söndagen efter Jul 27/12 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Fredag 22/1 19:00 Ekumenisk bönvecka Ekumenisk bönevecka Robert Koss
Pingstdagen 23/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand