Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
Septuagesima 31/1 11:00 Mässa Catrin Marklund
Kyndelsmässodagen 7/2 11:00 Gudstjänst Sång av Barnkören Catrin Marklund
11/2 19:00 Veckomässa Catrin Marklund
Fastlagssöndagen 14/2 11:00 Gudstjänst Sång av Ungdomskören Markus Ahlstrand
Askonsdagen 17/2 19:00 Askonsdagsmässa Markus Ahlstrand; Catrin Marklund
1:a söndagen i fastan 21/2 11:00 Mässa Dan Richardsson; Anna-Stina Svedberg
2:a söndagen i fastan 28/2 11:00 Mässa Predikan av Murray McBride, präst i anglikanska kyrkan Robert Koss
3:e söndagen i fastan 7/3 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Midfastosöndagen 14/3 11:00 Mässa Robert Koss
Jungfru Maria bebådelsedag 21/3 11:00 Gudstjänst Catrin Marklund
Palmsöndagen 28/3 11:00 Mässa Catrin Marklund
Skärtorsdagen 1/4 19:00 Skärtorsdagsmässa Sång av Ungdomskören Robert Koss
Långfredagen 2/4 11:00 Långfredagsgudstjänst Catrin Marklund
Påskdagen 4/4 11:00 Gudstjänst Sång av körerna? Markus Ahlstrand
2:a söndagen i påsktiden 11/4 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
3:e söndagen i påsktiden 18/4 11:00 Gudstjänst Catrin Marklund
4:e söndagen i påsktiden 25/4 11:00 Mässa Robert Koss
5:e söndagen i påsktiden 2/5 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 9/5 11:00 Mässa Catrin Marklund
Kristi himmelsfärds dag 13/5 08:00 Gudstjänst Robert Koss
Söndagen före pingst 16/5 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Pingstdagen 23/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand
Helga Trefaldighets Dag 30/5 11:00 Mässa Catrin Marklund
3/6 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Markus Ahlstrand