Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
2:a söndagen efter trettondagen 19/1 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Bureå kyrka Markus Ahlstrand, Roland Pettersson, kyrkokören. Söndagsskola. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
2:a söndagen efter Trettondagen 26/1 11:00 Mässa Robert Koss. Mingelfika Robert Koss
4/2 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
Septuagesima 9/2 11:00 Mässa med EFS-kretsen. Årshögtid. Robert Koss, Helena Marksén, Mats Lindberg, Bergsbykyrkans kör. Kyrkkaffe Robert Koss
Sexagesima (Reformationsdagen) 16/2 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, ungdomskören. Mingelfika Markus Ahlstrand
Fastlagssöndagen 23/2 11:00 Mässa. Obs i församlingsgården! Robert Koss, Anna-Stina Svedberg predikan, kyrkokören, söndagsskola. Kyrklunch och samtal (Bureå kyrka 100 år) Robert Koss
Askonsdagen 26/2 19:00 Askonsdagsmässa Robert Koss; Markus Ahlstrand
1:a söndagen i fastan 1/3 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, Sven-Erik Fjellström predikan. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
2:a söndagen i fastan 8/3 11:00 Mässa Helena Marksén
10/3 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Helena Marksén
3:e söndagen i fastan 15/3 11:00 Gudstjänst Ulla-Lena Bäckman, sång av ungdomskören
Jungfru Maria Bebådelsedag 22/3 11:00 Gudstjänst, obs i församlingsgården! Utdelning av barnens bibel Markus Ahlstrand, barnkören. Utdelning av barnens bibel. Kyrkkaffe /tårta Markus Ahlstrand
5:e söndagen i fastan 29/3 11:00 Mässa Robert Koss, sång av kyrkokören Robert Koss
29/3 18:00 Musikgudstjänst Orgelmusik med Lars Palo Lars Palo
Palmsöndagen 5/4 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
6/4 19:00 Passionsandakt Musik av Alexander Eriksson Robert Koss
7/4 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
7/4 19:00 Passionsandakt Sång av Lillemor Johansson Robert Koss
8/4 19:00 Passionsandakt Helena Marksén
Skärtorsdagen 9/4 19:00 Skärtorsdagsmässa Sång av ungdomskören Robert Koss
Långfredagen 10/4 11:00 Lånfredagsgudstjänst Sång av Kyrkokören Robert Koss
Påskdagen 12/4 11:00 Påskdagsgudstjänst Markus Ahlstrand, Alla körer. Hamburgergrillning på kyrkbacken. Markus Ahlstrand
2:a söndagen i påsktiden 19/4 11:00 Gudstjänst, obs i församlingsgården! Robert Koss, söndagsskola. Kyrkkaffe Robert Koss
3:e söndagen i påsktiden 26/4 11:00 Mässa Markus Ahlstrand. Kyrklunch och samtal (Bureå kyrka 100 år) Markus Ahlstrand
26/4 18:00 Manskörskonsert Bureå manskör + Skellefteå Manskör K-G. Lindgren
4:e söndagen i påsktiden 3/5 11:00 Gudstjänst Helena Marksén, barnkören sång. Kyrklunch och vårfest Helena Marksén
5/5 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
Kristi Himmelsfärds dag 21/5 08:00 Gökotta Robert Koss. Ta med fikakorg Robert Koss
Söndagen före pingst 24/5 11:00 Mässa Helena Marksén
Pingstdagen 31/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand, sång av Mikael Marklund Markus Ahlstrand
Onsdag 12/8 19:00 Musik i sommarkväll Swingit - Mikael Börresen, klarinett och Walter Berggren, orgel Lars Palo